İçgörülere ve bağlama dayalı olarak müşteri katılımını kişiselleştirin

Unified Customer Record; satış, pazarlama ve destek ekiplerinin kişiselleştirilmiş katılım sağlamak için müşteri eylemlerinden ve davranışlarından elde edilen verilerden yararlanmasını sağlar.

 

SatıştaAn

lamlı konuşmalar yapınBirden

çok temas noktasından/kaynaktan gelen müşteri adayı verilerinin bütünsel bir görünümüyle işlem hattınızı hızlandırın ve potansiyel müşterinizle etkileşime geçin.

Pazarlamacılar için

Daha yüksek dönüşüm oranı sağlayın,
Hedeflenen ve kişiselleştirilmiş çok kanallı kampanyalar aracılığıyla daha yüksek pazarlama yatırım getirisi (ROI) elde edin ve olası satış dönüşümlerini artırın.

Destek Ekipleri

 İçinMüşteri memnuniyetini artırınMüşteri 

yolculuğunun, etkileşimlerinin ve etkileşim geçmişinin proaktif bir görünümü ile daha yüksek elde tutma ve daha fazla satış sağlayacak olan müşteri beklentilerini aşın.

ucr new1 3 ucr new1 3

UCR: Müşteri memnuniyeti için birleşik zeka sistemi

Tek doğru kaynak

UCR, Freshworks ürünleri, web ve sosyal medyadaki birden çok temas noktasından gelen verileri alır, zenginleştirir ve sonra sunar.

Veri silosu yok

Müşteriler hakkında tutarlı, doğru, gerçek zamanlı bilgilere erişin ve departmanlar arasındaki veri silolarını kaldırın.

Kişiselleştirilmiş etkileşim

Ayrıntılı müşteri segmentleri oluşturup yönetin ve müşterileri memnun eden, hedefli çok kanallı kampanyalar yürütün.